İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ HİZMET SÜRELERİ-2016

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA SÜRELERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ıncı maddesine göre işveren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği’nde yapılan değişikle 01.01.2016 tarihinden itibaren işverenin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekiminden ve diğer sağlık personelinden alması gereken hizmet süreleri arttırılmıştır.

Yapılan değişiklik kapsamında İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanından çalışan başına ayda sırasıyla en az 10 dakika, 20 dakika ve 40 dakika, işyeri hekiminden en az 5 dakika, 10 dakika ve 15 dakika hizmet alınması gerekmektedir.

İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi için gereken çalışan sayısı aşağıya çekilmiştir.
Daha önce işveren az tehlikeli işyerinde her 2000 ve daha fazla çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi gerekirken yönetmelikte yapılan değişiklikle 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren az tehlikeli işyeri için her 1000 ve daha fazla çalışan için bir tam süreli uzman görevlendirmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde tehlikeli işyerleri için çalışan sayısı 1500’den 500’e çok tehlikeli işyeri için ise 1000’den 250’ye indirilmiştir.

Çalışan sayısına göre görevlendirilmesi gereken tam süreli işyeri hekimi sayısında da değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren az tehlikeli işyeri için 2000, tehlikeli işyeri için 1000 ve az tehlikeli işyerleri için 750 çalışanda bir tam süreli işyeri hekimi görevlendirmesi gerekmektedir.

Çalışan sayısının yukarıda belirdiğimizi rakamların tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak daha önce belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi gerekmektedir.

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan sayısı;

  • 10 ila 49 arasında olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,
  • 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,
  • 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde ise çalışan başına ayda en az 20 dakika diğer sağlık personeli hizmeti alması gerekmektedir. Eğer işyeri hekimi tam süreli görevlendirilmiş ise diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu yoktur.

OSG Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 04.12.2015

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş