Az tehkikeli işletmelerde hekim ve uzman bulundurma zorunluluğu başlıyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çerçevesinde Az Tehlikeli İşler kapsamında olup çalışan sayısı 50’nin altında olan işyerlerinde yasal yükümlülükler 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu

Eğer işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ve çalışan sayınız 50’nin altında ise kanunun 6. Maddesi ile ilgili yükümlülüğünüz 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.

İlgili madde kapsamında işverenler; işyerlerinde çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek zorundadır.

İşveren çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Teftişlerde neler sorgulanır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler istenebilir.

 • · İSG Katip onaylı işyeri hekimi sözleşmesi,
 • · İSG Katip onaylı iş güvenliği uzmanı sözleşmesi
 • · Çalışanlarınızın işe giriş ve sağlık muayene raporları
   · Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri
   · Risk değerlendirme raporu
   · Acil durum eylem planı
   · İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları
   · Çalışanların ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgeleri.

 Bu konularda eksikler tespit edilmesi halinde idari para cezaları uygulanabilir.

Nerelerden hizmet alınabilir?

Bu konudaki hizmetler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tecrübe sahibi bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden alınabilir.

OSG ve ERGÜL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

OSG Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 2010 yılında kurulmuş ve ülkemizde ilk yetki alan, çeyrek asrı aşan iş dünyası tecrübesine sahip OSGB’dir. Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de ERGÜL Ortak Sağlık Güvenlik Birimi adlarıyla hizmet vermektedir.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri için arayınız.

E.Posta: bilgi@osg.com.tr Tel: 444 6 480 Tel: 0224 262 5710

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş