Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Sağlık Raporları

SAĞLIK RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Yasal Mevzuat: 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 86 – Ağır ve tehlikeli işlerde rapor: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sağlık Raporları: Ağır […]