Sayfa: [1]   Aşağı git
Yazdır
Gönderen Konu: Ağır ve Tehlikeli İşler İçin Mesleki Eğitim  (Okunma Sayısı 4186 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
enginer (Y.Yiğiter)
moderatör
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1281


« : Eylül 24, 2010, 01:31:59 ÖS »

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışacak tüm kişiler için mesleki eğitim zorunluğu var.

Milli Eğitim Müdürlükleri Çıraklık eğitimi hocaları ile 40 SAAT lik bir eğitim programı hazırlamış.
Bu program ağırlıklı olarak İş sağlığı Ve Güvenliğini ve mevzuatını içeriyor.
Verilen eğitimde mesleki bilgiler doğal olarak yok.
40 saatin 30 saate yakını İSG konularında.Tarihcesi,mevzuatı,iş kazları v.b.
Ve iş yerinde iletişimi anlatan bir bölüm daha var.


1-Eğitim için 40 saat olmasını yazan bir mevzuat varmı?
2-İsg eğitimini çıraklık hocalarının vermesi uygunmudur?
3-Bu durumda 4857 ve diğer mevzuatta bahsedilen,Temel İş Güvenliği eğitiminin konumu nasıl olur ve Temel eğitim kaç saat olmalıdır.
4-İş güvenliği danışmanı olarak yıllık eğitim progamının konularının hepsi de bu eğitimin içinde.
5-İş sağlığı ve güvenliği uzmanu olamayan bir kişinin bu eğitimleri vermesi uygunmudur?
Kayıtlı
EGEMEN
Doçent üye
****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 390


« Yanıtla #1 : Eylül 24, 2010, 03:03:33 ÖS »

evet yavuz bey sadece çıraklık eğitim öğretmenleri değil, mesela; tekstil müh odası Denizlide bir-iki ay önce bir eğitim düzenledi ve talep eden üyelerine eğitim verdi bununlada firma içindede çalışan lara eğitim verebiliyorlar şu an

http://www.osg.com.tr/forum/index.php?topic=3837.msg16097#msg16097


AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN

MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete 31.05.2009 / 27244        
Değişiklik: Resmi Gazete: 09.03.2010 / 27516  

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4857 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre çıkarılan, 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4857 sayılı Kanunun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Mesleki Eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi,

c) Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını,

ifade eder.

Mesleki eğitim zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,

c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d)(Değişik. Resmi Gazete: 09.03.2010 / 27516) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

f) (Ek. Resmi Gazete: 09.03.2010 / 27516) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,"

(2) (Ek. Resmi Gazete: 09.03.2010 / 27516) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir."

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi

MADDE 7 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (Değişik. Resmi Gazete: 09.03.2010 / 27516) (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı birlikte yürütür.

« Son Düzenleme: Eylül 24, 2010, 03:06:48 ÖS Gönderen: EGEMEN » Kayıtlı
enginer (Y.Yiğiter)
moderatör
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1281


« Yanıtla #2 : Eylül 24, 2010, 03:11:09 ÖS »

Sorularımdan birinin cevabı;
(2) (Ek. Resmi Gazete: 09.03.2010 / 27516) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir."
Kayıtlı
EGEMEN
Doçent üye
****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 390


« Yanıtla #3 : Eylül 24, 2010, 03:19:11 ÖS »

çıraklık eğitimden bilgi almak istedim ama onlarında çok fazla bilgi sahibi olmadığını düşünüyorum

ilgili mevzuatlar:
MESLEKÎ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.12.2008/27096


MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yayınlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı : 03.07.2002/24804)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:20.09.2008/27003
 

« Son Düzenleme: Eylül 24, 2010, 03:24:20 ÖS Gönderen: EGEMEN » Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer: