İş Güvenliği Uzmanlarının görev süreleri artırıldı

30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “ve 30 uncu,” ibaresi “,24 üncü, 27nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak değiştirilmiştir.

Tam gün görevlendirme için gerekli çalışan sayısı ve iş güvenliği uzmanlarının görev süreleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”, dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”
“(6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

Bilindiği gibi yönetmeliğin ilgili maddesi 11 Ekim 2013 tarih ve 28792 sayılı resmi gazete ile yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiş ve bu güne kadar aşağıdaki gibi uygulanmış idi.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.”
“Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.”
İş güvenliği uzmanlarının görev süreleri
Tehlike sınıfı – Eski görev süresi – Yeni görev süresi
Az tehlikeli sınıfta ………… 6 ………………. 10
Tehlikeli sınıfta ……………. 8 ……………….. 20
Çok tehlikeli sınıfta ………. 12 ……………… 40

Ayrıca tamgün görevlendirme zorunluluğu için de çalışan sayılarında değişikliğe gidilmiştir.
İş güvenliği uzmanlarının tam gün görevlendirileceği işyerlerinin çalışan sayısı
Tehlike sınıfı – Çalışan sayısı (eski) – Çalışan sayısı (yeni)
Az tehlikeli sınıfta ………… 2000 ………………. 1000
Tehlikeli sınıfta …………… 1500 ……………….. 500
Çok tehlikeli sınıfta ………. 1000 ………………. 250

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.”

OSG Haber 30.04.2015

 

İşverenler, yasal yükümlülükleriniz için bize ulaşınız…

OSG Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Adres: Yenikaraman Mah. Sanayi Cad. No: 138/C & 138/D (Mudanya Yolu İhsaniye Metro İstasyonu Karşısı, Asya İş Merkezi) Osmangazi Bursa
E.Posta: bilgi@osg.com.tr
Telefonlarımız: 444 6 480 ve 0224 262 57 10

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş