İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI KİTABI

İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları”  kitap temini için:

Banka hesabına 20 YTL ücreti yatırdğınızı e.mail ile bildirerek açık adres yazınız.

Ücretin yatırılacağı hesap no


Mümün Ergül
Garanti Bankası
Bursa Heykel Şubesi
Hesap no: (390) 6668441

Kitap kargo ile adresinize gönderilmekte olup,
kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamalarıkonu başlıkları:

 • TARİHİ GELİŞİM
 • HUKUKİ YÖNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
 • İŞ GÜVENLİĞİNDE YÖNETİM SİSTEMLERİ
 • RİSK ANALİZLERİ
 • İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • İŞ ORTAMINI ETKİLEYEN ETMENLER
 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
 • YANGIN VE YANGIN GÜVENLİĞİ
 • İŞ YERLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
 • İLK YARDIM UYGULAMALARI
 • SEKTÖR BAZINDA, İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI YÖNÜNDEN ÖNCELİKLE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR
 • KONTROLLERVE DÜZENLENMESİ GEREKEN YASAL BELGELER
 • MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

EKLER
Ek1-Sağlık Raporu Formu
Ek2-Vizite Kağıdı Formu
Ek3-İş Güvenliği pano örneği
Ek4-İş Kazası Bildirim Formu
Ek5-İş Kazası örnek Formu
Ek6-İş Kazası Takip Örnek Formu
Ek7-Zirve Yarışı örnek Formu
Ek8-Saha Kontrol örnek formu
Ek9-Toplantı örnek formu
Ek-10. İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi
Ek-11. Koruyucu Donanım Kullanım Formu

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş